Felix Cartal - Falling Down

Текст песни: Falling Down

I'm falling down, I'm falling down
I'm falling down, I'm, I'm falling down
I'm falling down, I'm falling down
I'm falling down, I'm, I'm falling down

I'm falling down, I'm, I'm falling down
I'm falling down, I'm, I'm falling down
I'm falling down, I'm, I'm falling down
I'm falling down, I'm, I'm falling down

I'm falling down, I'm, I'm falling down
I'm falling down, I'm, I'm falling down
I'm falling down, I'm, I'm falling down
I'm falling down, I'm, I'm falling down

I'm going down, I'm, I'm going down
I'm going down, I'm, I'm going down
I'm going down, I'm, I'm going down
Going down, going down, going down

I'm falling down, I'm, I'm falling down
I'm falling down, I'm, I'm falling down
I'm falling down, I'm, I'm falling down
I'm falling down, I'm, I'm falling, falling, falling

I'm going down, I'm, I'm going down
I'm going down, I'm, I'm going down
I'm going down, I'm, I'm going down
I'm going down, I'm, I'm going down

I'm going down, I'm, I'm going down
I'm going down, I'm, I'm going down
I'm going down, I'm, I'm going down
I'm going down, I'm, I'm going down

I'm falling down, I'm, I'm falling down
I'm falling down, I'm, I'm falling down
I'm going down, I'm, I'm going down
I'm going down, I'm, I'm going down

I'm going down, I'm, I'm going down
I'm going down, I'm, I'm going down
I'm going down, I'm, I'm going down
I'm, I'm, I'm, I'm

I'm going down, I'm, I'm going down
I'm going down, I'm, I'm going down
I'm going down, I'm, I'm going down
I'm going down, I'm, I'm going down

I'm falling down, I'm, I'm falling down
I'm falling down, I'm, I'm falling down
I'm falling down, I'm, I'm falling down
I'm falling down, I'm, I'm falling down

Другие слова песен Felix Cartal:

Клип и аудио на песню: Falling Down