Soleima - Waterloo Skit

Текст песни: Waterloo Skit

[Verse]
I'll lose it all, I'll lose it all
I'll lose it all, lose it all
Lose it all for you
I'll lose it all, I'll lose it all
Let me be your Water--
Be your Waterloo
Let me be your Waterloo
Let me be your Waterloo

Прослушать песню:


Другие тексты и слова песен Soleima: