Tiësto - Grapevine

Текст песни: Grapevine

[Verse:]
I'm just about to lose
Just a, just about to lose
Just about to lose
Just a, just about to lose
Just about to lose
Just a, just a, just a
Just a, just a, just a
Just about to lose my mind

[Chorus:]
I'm just about to lose my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
I'm just about to lose my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
I'm just about to lose my mind

[Chorus:]
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
I'm just about to lose my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
Just about to lose my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
My mind, my mind, my mind
Just about to lose my mind

Перевод песни: Слухи

[Куплет:]
Я вот-вот потеряю...
Вот-вот, прям сейчас потеряю...
Прям сейчас потеряю...
Вот-вот, прям сейчас потеряю...
Прям сейчас потеряю...
Вот-вот, вот-вот, вот-вот,
Вот-вот, вот-вот, вот-вот,
Вот-вот потеряю рассудок.

[Припев:]
Я вот-вот потеряю рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок.
Я вот-вот потеряю рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок.
Я вот-вот потеряю рассудок.

[Припев:]
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок.
Я вот-вот потеряю рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок.
Вот-вот потеряю рассудок.
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок,
Рассудок, рассудок, рассудок.
Вот-вот потеряю рассудок

Другие слова песен Tiësto: